Transactionele Analyse training

Voor meer rust en ontspanning in je leven.

Transactionele Analyse training

Transactionele Analyse is een?communicatiemodel?en een?ontwikkelingstheorie.?De TA-trainingen?bieden kennis, inzicht en vaardigheden met betrekking tot de zichtbare én onderliggende dynamiek in de communicatie tussen mensen. Daarnaast geeft TA een helder en inzichtelijk referentiekader om de persoonlijke ontwikkeling van mensen en organisaties te observeren en te begrijpen.?

De TA gaat ervan uit dat ervaringen in de vroege levensjaren ervoor zorgen dat een mens besluiten neemt over zichzelf en zijn omgeving. Deze positieve of negatieve besluiten zijn van invloed op de kwaliteit van de verdere levensloop (het zogenaamde?script). Groei en ontwikkeling worden geremd door negatieve besluiten, terwijl positieve besluiten een stimulerende invloed hebben. De training(en) zijn erop gericht de scripts te analyseren en door gedragsveranderingen te proberen het script?om te buigen.?

De TA gaat ervan uit dat de mens steeds weer opnieuw de strategieën uit zijn kindertijd toepast, ook als dat tot pijn of mislukking leidt. Door ervaringen in de vroege levensjaren neemt de mens al in zijn jeugd besluiten over hoe hij in zijn verdere leven met zichzelf en zijn omgeving om zal gaan. Deze positieve of negatieve besluiten zijn van invloed op de kwaliteit van de verdere levensloop. Groei en ontwikkeling worden geremd door negatieve besluiten: “ik ben niet OK”?of?“jij bent niet OK”. Terwijl positieve besluiten een stimulerende invloed hebben “ik ben OK en jij bent OK”. Er worden drie soorten scripts onderscheiden: die van de winnaar, de verliezer en de niet-winnaar. Deze drie typen scripts kunnen zich ook afspelen binnen één en dezelfde persoon.

Wat is het transactionele analyse programma?

We kijken vanuit TA naar: eigen patronen, je script, de communicatie tussen jou en anderen, het Spel en?de?dramadriehoek?die daaruit voortkomt. Je leert je patronen en gedrag te begrijpen zodat je het zou kunnen veranderen als je dat zou willen.??

Transactionele?Analyse is een communicatiemodel en een ontwikkelingstheorie. Het biedt inzicht in de communicatie tussen mensen en de patronen die we hebben. Door in de training hiermee aan de slag te gaan, leer je de persoonlijke ontwikkelingen van jezelf en anderen te observeren en analyseren. En misschien nog wel het belangrijkst: je leert patronen en gedrag te begrijpen. ?? - Acht tweewekelijkse online bijeenkomsten via Zoom van 60 minuten.

- Begeleide instructie over oefeningen.

- Groepsdialoog gericht op het vergroten van het communicatieproces in het dagelijks leven.

- Theoretische informatie over Transactionele Analyse.

- Mogelijkheid om online vragen te stellen aan de trainer.

- Online bronmateriaal, psycho-educatie en videomateriaal.

- Meditatie oefeningen om thuis te oefenen.

Nb. Het is een praktische training waarbij je meditatie integreert in je leven, dit is geen therapiegroep.

U kunt meer informatie vinden via de volgende link: https://centromio.nl/transactionele-analyse-training/

Geplaatst op dinsdag 23 maart 2021.

Over Centro Mio

Dit bericht is geschreven door Centro Mio. Het bedrijf valt onder coaching uit Hilversum. Trefwoorden van Centro Mio uit Laren : IEMT, HSP, hoogsensitiviteit, ik-grensbewustzijn, mindfulness, coaching, individuele begeleiding, coach, counselor, compassie, vaardigheidstraining, online trainingen, groepstraining, trauma, ontspannen .

Lees meer over Centro Mio.