Lening aan kind

Legt u één en ander vast als u geld uitleent aan uw kind? En wat gebeurt er met de lening als u komt te overlijden?

Lening aan kind

Als u als ouder een geldbedrag aan een van uw kinderen leent, dan krijgt u een vordering op dat kind. Het kind zal op een gegeven moment deze lening weer aan u terug moeten betalen. Hoe gaat dat in zijn werk? En wat gebeurt er als u komt te overlijden?

Bespreek uw situatie goed met een deskundig adviseur, zodat het juiste advies kan worden gegeven over een eventueel door u aan uw kind te verstrekken lening en de daaraan te verbinden voorwaarden. Heeft u al geld uitgeleend maar de voorwaarden voor deze lening nog niet schriftelijk vastgelegd? Ook dan is het verstandig om hier actie op te ondernemen!

Hulp nodig bij het opstellen van een overeenkomst? Of meer weten over lenen en schenken en hoe je dit vervolgens regelt in een testament of levenstestament? Onze kennismaking begint met een gesprek (ook aan de keukentafel) en kost hooguit een kopje koffie/thee en een uurtje van elkaars tijd. Ik ben bereikbaar via 06-23440514 of chstassen@gmail.com Graag tot horens/ziens!

Geplaatst op donderdag 12 augustus 2021.

Over Carina Stassen Beheer BV

Dit bericht is geschreven door Carina Stassen Beheer BV. Het bedrijf valt onder juridisch adviseur uit Hilversum. Trefwoorden van Carina Stassen Beheer BV uit Hilversum : hulp rondom erven, hulp rondom schenken, advisering op juridisch gebied, afhandelen van nalatenschappen, regelen financiële zaken, persoonlijke hulp, adviesbureau, toezicht nalatenschappen.

Lees meer over Carina Stassen Beheer BV.