De verklaring van erfrecht/executele; wat houdt zo’n verklaring in en waarom heb ik deze nodig bij de afwikkeling van een erfenis?

Tip: benoem in uw testament iemand tot executeur van uw nalatenschap zodat er na uw overlijden sneller gehandeld kan worden

De verklaring van erfrecht/executele; wat houdt zo’n verklaring in en waarom heb ik deze nodig bij de afwikkeling van een erfenis?

Als iemand overlijdt, vererven diens bezittingen en schulden aan zijn of haar erfgenamen. Wie iemands erfgenamen zijn, wordt door de wet geregeld, tenzij degene die overlijdt een testament heeft gemaakt. In dat laatste geval bepaalt het testament wie de erfgenamen zijn. De erfgenamen volgen samen de overledene op in alle rechten en plichten. Dit betekent dat de erfgenamen ook samen de erfenis moeten afwikkelen, tenzij bij testament een executeur is aangewezen of de zogenoemde ‘wettelijke verdeling’ van toepassing is.

Hulp nodig bij de afhandeling van een nalatenschap? Of meer weten hoe je een testament kunt uitvoeren? Onze kennismaking begint met een gesprek (ook aan de keukentafel) en kost hooguit een kopje koffie/thee en een uurtje van elkaars tijd. Ik ben bereikbaar via 06-23440514 of chstassen@gmail.com Graag tot horens/ziens!

Geplaatst op woensdag 5 mei 2021.

Over Carina Stassen Beheer BV

Dit bericht is geschreven door Carina Stassen Beheer BV. Het bedrijf valt onder juridisch adviseur uit Hilversum. Trefwoorden van Carina Stassen Beheer BV uit Hilversum : hulp rondom erven, hulp rondom schenken, advisering op juridisch gebied, afhandelen van nalatenschappen, regelen financiële zaken, persoonlijke hulp, adviesbureau, toezicht nalatenschappen.

Lees meer over Carina Stassen Beheer BV.