Als we nu trouwen, trouwen we toch standaard op huwelijksvoorwaarden?

Per 1 januari 2018 is de wet veranderd.

Als we nu trouwen, trouwen we toch standaard op huwelijksvoorwaarden?

Als u trouwt en niets regelt, ontstaat niet meer automatisch een algehele, maar een beperkte gemeenschap van goederen. Dit betekent dat vanaf 1 januari 2018 het privévermogen dat u hebt op het moment dat u trouwt, buiten de gemeenschap blijft. In tegenstelling tot hetgeen nog wel eens wordt gedacht, houden de nieuwe huwelijksregels niet in dat echtgenoten die onder de nieuwe regeling vallen automatisch op huwelijksvoorwaarden trouwen. Voor huwelijksvoorwaarden, die – vooral voor ondernemers – een nuttige regeling kunnen zijn, blijft een bezoek aan een notaris voorafgaand aan het huwelijk dus nodig.

Hulp nodig bij het opmaken van huwelijksvoorwaarden? Of meer weten hoe je de voorwaarden kunt naleven? Onze kennismaking begint met een gesprek (ook aan de keukentafel) en kost hooguit een kopje koffie/thee en een uurtje van elkaars tijd. Ik ben bereikbaar via 06-23440514 of chstassen@gmail.com Graag tot horens/zien!

Carina Stassen

Complete hulp rondom erven en schenken: Register Estate Planners (REP) / Erfrechtplanner Executeur(-Testamentair) & Vereffenaar (lid NOVEX) Levensexecuteur/Gevolmachtigde & Toezichthouder (lid VELEX) Paralegal Familierecht a.i.

Geplaatst op maandag 1 maart 2021.

Over Carina Stassen Beheer BV

Dit bericht is geschreven door Carina Stassen Beheer BV. Het bedrijf valt onder juridisch adviseur uit Hilversum. Trefwoorden van Carina Stassen Beheer BV uit Hilversum : hulp rondom erven, hulp rondom schenken, advisering op juridisch gebied, afhandelen van nalatenschappen, regelen financiële zaken, persoonlijke hulp, adviesbureau, toezicht nalatenschappen.

Lees meer over Carina Stassen Beheer BV.